Mário Moita

THE VOICE OF ROMANTIC FADO         g?os romantycznego fado               LA VOIX DU FADO ROMANTIQUE 

    DIE STIMME DES ROMANTISCHEN FADO                                                       A VOZ DO FADO ROMANTICO

 LA VOZ DEL FADO ROMANTICO           hlas romantického fada

NEWS/ Destaques

Fotos- Photos